22-06-2022 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Etablering af to nye udvalg og forvaltninger#3 - Ændring af Odense Kommunes styrelsesvedtægt som følge af overførsel af ogaver til Sundhedsudvalget og Klima- og Miljøudvalget. 1. behandling#4 - Opfølgning på forsørgelses- og sikringsydelser 1. halvår 2022#5 - Effekt- og Økonomiopfølgning 1. halvår 2022 for Odense Kommune#6 - Anlægsopfølgning 1. halvår 2022 for Odense Kommune#7 - Flytning af budget til personale i forbindelse med standardisering og effektivisering på det administrative områder#8 - Miljøzone omfattende dieselpersonbiler#9 - Udvidelse af garanti til fysisk helhedsplan, Skt. Klemensparken Odense S#10 - Lokalplan nr. 2-141 Bevarende lokalplan for Hunderup til endelig vedtagelse#11 - Kontorbebyggelse i Lerchesgade 35. Kommuneplantillæg nr. 30 og Lokalplan nr. 0-1050 til endelig vedtagelse#12 - Kvalitet i byudviklingen: Igangsætning af initiativer samt nyt arkitekturråd#13 - Afgørelse om godkendelse af oprettelse af Pumpe- og Digelag, Færgevej, Skibhusene#14 - Nedsættelse af kommunalt tilskud til Odense Bys Museer#15 - Private personers brug af forstærket musik i Odense Kommunes parker. Standsningsret, jf. styrelsesloven § 23#16 - Afsluttende revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskab 2021#17 - Håndtering af Ukraine-indsatsen#18 - Odenses digitale fremtid - strategisk digitaliseringsplan#19 - Fastlæggelse af byrådsmøder for 2023#20 - Igangsætning af projekter i Odense Fjord Samarbejdet og fælles fynsk finansiering

Se eller gense Byrådsmødet 22. juni 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 247
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 247