20-06-2018 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1 - Tilrettelæggelse af parcelhusudbygningen i Odense Kommune#2 - Principgodkendelse af ny affaldsordning med separat indsamling af bioaffald#3 - Boliger Lunden 8. Kommuneplantillæg nr. 54 og lokalplan nr. 3-733 for Lunden 8 til endelig vedtagelse#4 - Boliger ved Helgavej i Hunderupkvarteret - Lokalplan nr. 2-864 for boliger ved Helgavej til endelig vedtagelse#5 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 56 og lokalplan nr. 8-808 Tarup Center, udvidelse, endelig vedtagelse#6 - Kolonihaver i Odense Kommune. 12 kommuneplantillæg og 24 lokalplaner til endelig vedtagelse#7 - Bellinge Fælled Vest, Boliger/offentlig service. Kommuneplantillæg nr. 69 og lokalplan nr. 6-813 til offentliggørelse#8 - Bellinge Fælled. Aftale vedrørende vejadgang#9 - Nyt gartneri ved Brændekildevej, Bellinge. Forslag til kommuneplantillæg nr. 70 og forslag til lokalplan nr. 6-885 (Nyt gartneri ved Brændekildevej) til offentlig høring#10 - Sikkerhedsforanstaltninger i Odense Kommune#11 - Afsluttende revisionsberetning og endelig godkendelse af regnskab 2017#12 - Forlængelse af lokalaftalen imellem Odense Kommune og Odense Lærerforening#13 - Udpegning af repræsentant til institutionsbestyrelsen for den Forberedende Grunduddannelse (FGU)#14 - Indstillinger af medlemmer til Rådet samt til Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minorieteter#15 - Opfølgning på Forsørgelses- og Sikringsydelser 1. halvår 2018#16 - Effekt- og økonomiopfølgning for Odense kommune 1. halvår 2018#17 - Anlægsopfølgning for Odense Kommune 1. halvår 2018#18 - Anvendelse af midler fra salg af NGF Nature Energy#19 - Forslag til mødeplan for byrådet for 2019#20 - Udpegning af medlemmer til Verdensmål Udvalget#21 - § 17, stk. 4-udvalg vedr. borgerinddragelse#22 - Udpegning af medlemmer til § 17, stk. 4-udvalg vedr. borgerinddragelse#23 - Hjælpemiddelservices fremtidige lokation - Lukket Punkt#24 - Salg af Sdr. Boulevard 19-21 - Lukket punkt#25 - Salg af parkeringsplads - Lukket punkt

Se eller gense byrådsmødet 20. Juni 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 422
De sidste 24 timer: 1
De sidste 7 dage: 3
Den seneste måned: 11
Det seneste år: 422
There is no video in the channel yet. There is no video yet.